10.03.2018

NW zkoušky Netřebice
Místo konání Netřebice okr. Nymburk
Zodpovědná osoba Pavla Kamrádová
Rozhodčí Júlia Bukovinská
Počet přihlášených 10

Organizační informace
Do 28. 2. 2018 přihlašování pouze pro účastníky kurzu NW v psí škole Vychovaný pes( případně intenzivek v Netřebicích), po tomto datu bude možné v případě volného místa dohlašení i nekurzistů. Děkuji za pochopení

Noseworkové zkoušky v rozsahu Discrimination Z-3 a Nature Z, Urban Z-3 dle ZŘ Nosework z.s.
Rozhodčí: Júlia Bukovinská
Časový rozsah 10-19h
Harmonogram bude upraven dle přihlášených týmů a zkoušek
Zkoušky budou probíhat podle platného ZŘ http://www.noseworkcz.net/zkusebni-rad

Místo konání Netřebice 3, Nymburk

Platby zasílejte na účet č. 1599989015/3030, VS 10032018, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení + NW zkouška
V případě neúčasti bude startovné použito na uhrazení nákladů, a tým nemá nárok na jeho vrácení.

Cena:
zkoušky základního stupně - 350,-
zkoušky prvního stupně - 380,-
zkoušky druhého a třetího stupně - 420,-


Nečlen Nosework CZ z.s. + 150,- /zkouška
Maximální počet zkoušek na které psovod může nastoupit s jedním psem v jeden den:
- jedna zkouška vyššího stupně (1-3) a jedna zkouška základní
- dvě zkoušky základní

Uzávěrka přihlášek a plateb do 28.2.2018 nebo po naplnění kapacity.

Každý účastník je povinný se řídit ZŘ Nosework CZ z.s. http://www.noseworkcz.net/zkusebni-rad
Háravé feny se mohou zúčastnit, ale musí být drženy mimo cvičební prostor, dokud práce ostatních týmů není ukončena.
V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi, a udržovat čistotu.
Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa.
Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům, psům nebo dalším osobám během zkoušek.
Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze zkoušky (i v případě, že závodí s více psy).
Startovné
Startovné

zkoušky základního stupně - 350,-
zkoušky prvního stupně - 380,
zkoušky druhého a třetího stupně - 420,-

Nečlen Nosework CZ z.s. + 150,- /zkouška

Pavla Kamrádová

Zkouška Datum Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ 10.03.2018 Panthera Rubínové srdce Border kolie NE
NW - DZ 10.03.2018 Panthera Rubínové srdce Border kolie ANO

Petra Pekárková

Zkouška Datum Jméno psa Plemeno Splněno
NW - UZ 10.03.2018 Eseja Slezský hrádek Border kolie ANO
NW - DZ 10.03.2018 Fa Mulan from Let's Border Border kolie NE

Kristina Gaschlerová

Zkouška Datum Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ 10.03.2018 Grania Western Star Chodský pes NE
NW - UZ 10.03.2018 Grania Western Star Chodský pes ANO

Klára Reinischová

Zkouška Datum Jméno psa Plemeno Splněno
NW - U1 10.03.2018 Liga kříženec NE

Lucie Boháčková

Zkouška Datum Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ 10.03.2018 In-Line Impala Killers Hole (Cookie) Parson Russell Teriér ANO

Lenka Vančurová

Zkouška Datum Jméno psa Plemeno Splněno
NW - NZ 10.03.2018 Blondýnka kříženec NE
NW - UZ 10.03.2018 Blondýnka kříženec NE