10.03.2018

NW zkoušky Netřebice
Místo konání Netřebice okr. Nymburk
Zodpovědná osoba Pavla Kamrádová
Rozhodčí Júlia Bukovinská
Počet přihlášených 9

Organizační informace
Do 28. 2. 2018 přihlašování pouze pro účastníky kurzu NW v psí škole Vychovaný pes( případně intenzivek v Netřebicích), po tomto datu bude možné v případě volného místa dohlašení i nekurzistů. Děkuji za pochopení

Noseworkové zkoušky v rozsahu Discrimination Z-3 a Nature Z, Urban Z-3 dle ZŘ Nosework z.s.
Rozhodčí: Júlia Bukovinská
Časový rozsah 10-19h
Harmonogram bude upraven dle přihlášených týmů a zkoušek
Zkoušky budou probíhat podle platného ZŘ http://www.noseworkcz.net/zkusebni-rad

Místo konání Netřebice 3, Nymburk

Platby zasílejte na účet č. 1599989015/3030, VS 10032018, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení + NW zkouška
V případě neúčasti bude startovné použito na uhrazení nákladů, a tým nemá nárok na jeho vrácení.

Cena:
zkoušky základního stupně - 350,-
zkoušky prvního stupně - 380,-
zkoušky druhého a třetího stupně - 420,-


Nečlen Nosework CZ z.s. + 150,- /zkouška
Maximální počet zkoušek na které psovod může nastoupit s jedním psem v jeden den:
- jedna zkouška vyššího stupně (1-3) a jedna zkouška základní
- dvě zkoušky základní

Uzávěrka přihlášek a plateb do 28.2.2018 nebo po naplnění kapacity.

Každý účastník je povinný se řídit ZŘ Nosework CZ z.s. http://www.noseworkcz.net/zkusebni-rad
Háravé feny se mohou zúčastnit, ale musí být drženy mimo cvičební prostor, dokud práce ostatních týmů není ukončena.
V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi, a udržovat čistotu.
Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa.
Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům, psům nebo dalším osobám během zkoušek.
Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze zkoušky (i v případě, že závodí s více psy).
Startovné
Startovné<br />
<br />
zkoušky základního stupně - 350,-<br />
zkoušky prvního stupně - 380,<br />
zkoušky druhého a třetího stupně - 420,-<br />
<br />
Nečlen Nosework CZ z.s. + 150,- /zkouška